Celostní medicína

Holistická neboli celostní medicína nabývá v posledních letech na popularitě, ačkoli se svým vznikem datuje již od doby Hippokrata. Uplatňuje se zejména jako metoda prevence a pomoc zvládání nemocí. Celostní medicína pohlíží na člověka jako na celek, tělo i duši. 

Tento přístup vychází z přesvědčení, že naše zdraví závisí nejen na tom co se děje fyzicky v našem těle z hlediska onemocnění, ale také na stavu psychickém, emocionálním, sociálním a vlivu životního prostředí. Tyto faktory se vzájemně ovlivňují a jejich význam může být pro zdraví zásadní. Lékař by měl být tedy informován o celkové životní situaci pacienta.

"Je zbytečné léčit oko bez hlavy, hlavu bez těla a tělo bez duše." Hippokratés.

Celostní medicína řeší nejen symptomy onemocnění, ale zejména se zaměřuje a hledá příčiny vzniku těchto symptomů. V rámci diagnostiky či terapie, pak umožňuje využívání širšího spektra léčebných přístupů. Lékař celostní medicíny nevylučuje medicínu klasickou, ale pohlíží na ni jako na součást terapie. Vhodná výživa, bylinná léčba, detoxikace, homeopatie, akupunktura, cvičení, meditace jsou jen některými ze způsobů léčby, které mohou být použity společně s klasickou medicínou jako součást celostního přístupu. S úspěchem se tyto praktiky setkávají jak u chronických, tak i akutních stavů.

Holistický pochází z řeckého slova "hólos", což doslovně znamená vytvořit celek, navrátit jednotu.


Naše poradna celostní medicíny 

Od roku 2012 v Centru zdraví a přírodní medicíny SAGRAVITA, pod vedením MUDr. Marcely Káňové, pomáháme našim klientům v šetrné péči o zdraví. ˇÚspěšně se nám daří pomoci dospělým i dětem s dlouhotrvajícím onemocněním, sportovcům, psychicky přetíženým a dalším specifickým typům klientů.

V naší práci využíváme kombinaci metod tradičních a moderních, které nám pomáhají diagnostikovat a efektivně pomáhat o naše klienty v celé jejich celistvosti. 


Ctíme principy celostními medicíny

Základní principy, kterými se řídí celostní medicína

  • Nepoškodit - primum non nocere

Používání terapií, které jsou efektivní, ale bezpečné

  • Léčebná síla přírody - vis medicatrix natura

Lidské tělo je vybaveno schopností samouzdravování. Role lékaře pak spočívá v tom, že podporuje tento proces přírodními a netoxickými terapiemi.

  • Zjistit a léčit příčinu, ne jenom právě přítomný příznak - tolle causam

Lékaři hledají a léčí příčinu nemocí. Příznaky jsou projevy těla, které se pokoušejí o samoléčení. Původ nemoci je odstraněn a léčen tak, aby se pacient mohl uzdravit.

  • Léčba celého člověka - tolle totum

Během léčení jsou zvažovány mnohočetné faktory zdraví a nemoci celé osoby. Lékaři poskytují léčebné programy podle potřeby pacienta.

  • Lékař je učitel - docere

Hlavní lékařova úloha spočívá ve vzdělávání, posilování a motivaci pacientů, jež pak vede k jejich vlastnímu uzdravování. Tyto vazby lékaře a pacienta mají přímou léčebnou hodnotu.

  • Prevence je lepší než léčba

Lékaři celostní medicíny jsou nejlepšími specialisty preventivní medicíny. Lékaři vyhodnotí pacientovy rizikové faktory a dědičnou pravděpodobnost a pak prosazují vhodná opatření ke snížení rizik. Prevence nemoci probíhá prostřednictvím vzdělávání a doporučování správného životního stylu.

Důležitým prvkem tohoto celostního přístupu je konzultace zdravotního stavu s pacientem. Rozpoznání "celé" osoby může v prevenci a léčbě nemoci pomoci lékaři najít klíč k určitým diagnózám a pacientovi poskytnout cennou pomoc či návod v péči o své zdraví.