Celostní wellness

Vytvořte si celostní wellness život. Práce s tělem, myslí a duší pomáhá, abychom dosáhli štěstí, zdraví a naplnění ve všech oblastech života. Celostní wellness je jednoduše o tom cítit se úžasně. Přirozeně úžasně a vitálně nejen na fyzické, ale také na mentální a emocionální úrovni. 

Hlavní pilíře celostního wellness:

 • osobní rozvoj
 • duševní rovnováha
 • vhodná výživa
 • péče o tělo

Dosažení vyváženého celostního životního stylu s sebou často nese potřebu změny jako je například opuštění naší komfortní zóny, zažitých bolestí, zesílení a vytvoření nových návyků. Někdy je to tvrdá práce, ale stojí za to! Osobní rozvoj je důležitou součástí celostního wellness.

Aromaterapie, fytoterapie, správná životospráva, pohyb a další jsou jedny z dalších cest, jak se cítit dobře na zemi. Hlavním úkolem je však osobní rozvíjení a zbavování se omezujících přesvědčení, které nám brání se posunou v životě vpřed.

Nesledujeme dosažení dokonalosti, ale pracujeme na postupných pokrocích ve všech oblastech života, které pozitivně ovlivňují Vás i Vaše blízké.


Pár slov o mě

Jmenuji se Barbara Káňová, MSc a jsem spoluzakladatelkou Centra zdraví a přírodní medicíny SAGRAVITA s.r.o., kde svým celostním medicínským přístupem pomáháme klientům zejména s chronickými zdravotními potížemi, ale uplatňujeme se rovněž v oblasti prevence. 

Naše hlavní pracoviště je ve Zdravotnickém středisku Petrovice u Karviné, ordinace MUDr. Marcely Káňové. 

Naše motto: Neléčime diagnózu, ale kompenzujme celého člověka.


Profesně jsem se vzdělávala a celoživotně vzdělávám v oblastech managementu a zdraví. V linii managementu jsem vystudovala magisterské studium, obor Master of Science in Law and Business Management. V oblasti podnikání, obchodu a managementu působím od roku 2008. 

V linii zdraví jsem v roce 2007 absolvovala rekvalifikační kurz Sportovní a rekondiční masáže, Taping, dále níže uvedené metody. Od roku 2013 se v rámci projektu Centra zdraví a přírodní medicíny SAGRAVITA věnuji celostnímu přístupu ke zdraví člověka.

Metody, se kterými pracuji:

 • Bachova květová terapie
 • Focusing
 • Výživové poradenství
 • Biorezonance / práce s přístroji Sensitiv Imago 530 a Aureola pod záštitou a certifikací ALFA-MED LLC/
 • Celostní aromaterapeutické masáže
 • 3 in 1 Concepts (One Brain) v ČR znám pod názvem kineziologie 
 • Reiki
 • Integrativní koučink
 • Relaxační techniky - prevence syndromu vyhoření


Během mých pracovních pobytů v jihoamerické džungli jsem získala rovněž cenné zkušenosti v práci s medicínami Amazonie s šamankami kmene Shipibo, vegetalistou nativního kmene Murui a dalšími exotickými léčiteli. 

"Mým hlavním zájmem je práce s vnitřní rovnováhou člověka, proto celostní wellness. Dosažení tohoto stavu není vždy možné pouze jednou metodou nebo jedním přístupem. Někdy si člověk dokáže pomoci sám,  jindy je potřeba pomoci procesu zvenčí. Způsob mé práce s klientem je jemný, ale působící do hloubky."

Certifikáty