Diagnostika

V naší ordinaci Vám provedeme kompletní diagnostiku jednotlivých orgánů a systémů a sami se přesvědčíte o kvalitě své krve v temném poli mikroskopu.

Kompletní vyšetření

Tato služba zahrnuje dvě návštěvy, biofotonovou diagnostiku, vyšetření krve a biorezonanční diagnostiku, analýzu, zpracování výsledků ve formě závěrečné zprávy a konzultaci s lékařem.

Soubor tří metod vyšetření, kterými získáme maximum informací o Vašem celkovém zdravotním stavu.  

BIOREZONAČNÍ DIAGNOSTIKA PŘÍSTROJEM  Sensitiv Imago 530


 • umožňuje analyzovat homeostázu orgánů a systémů a odhalit onemocnění v celém těle, jeho možné příčiny a prognózu budoucího vývoje onemocnění,
 • určí předpokládané onemocnění v rizikovém stavu vývoje,
 • detekuje biologickou aktivitu mikroflóry, přítomnost virů, bakterií, parazitů s určením lokalizace a stupně jejich škodlivého vlivu na organismus,
 • kvalitativně kontroluje biochemické parametry krve, toxiny, alergeny, senzitivitu,
 • umí charakterizovat změny funkční a strukturální,
 • dokáže zjišťovat potravinové intolerance, citlivost na chemické látky, elektromagnetické vlivy.


VYŠETŘENÍ ŽIVÉ KAPKY KRVE METODOU Darkfield Microscopy

 • umožňuje diagnostikovat kvalitu krevních buněk a jejich funkčnost
 • děje v krevní plazmě,
 • mikroorganismy v různých vývojových stádiích,
 • plísně,
 • funkční stav erytrocytů,
 • anémii,
 • stav hydratace,
 • špatnou cirkulaci krve, stav okysličení,
 • přítomnost potravinových zbytků (nestrávené bílkoviny a tuky),
 • krystaly kyseliny močové,
 • krystaly cholesterolu, chylomikróny,
 • přítomnost těžkých kovů.

DIAGNOSTIKA KVALITY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE PŘÍSTROJEM Aureola

Tato diagnostika umožňuje: 

 • určit energetický stav organismu (energetické pole člověka - Aura) a také pozorovat změny energetického stavu organismu při jakýchkoliv působeních na něj

 • na základě určení energetického pole člověka definovat vazbu mezi samostatnými energetickými zónami a orgány člověka díky nalezení energeticky problematické biologické soustavy

 • vytvořit vizualizaci energetického pole člověka s možností vyhodnotit jeho obrys a dále porovnávat a sledovat je (grafické zobrazení Aury)

 • vytvořit číselné charakteristiky energetického pole člověka a zobrazit je v přehledných tabulkách a grafech s možností dalšího vyhodnocení a zkoumání jejich změn (číselné charakteristiky Aury)

 • vytvořit vizualizaci energetických center člověka s možností vyhodnocení jeho obrysu a následným vyhodnocením stavu (grafické zobrazení Čaker)

 • vytvořit číselné charakteristiky energetických center člověka a zobrazit je v přehledných tabulkách a grafech s možností dalšího vyhodnocení a zkoumání jejich změn (číselné charakteristiky Čaker)

 • porovnat energetický potenciál organismu obecně s energetickým stavem organismu v momentě měření, díky čemuž je schopen vyjevit psychické a emoční působení na celkový stav soustav a orgánů

 • provést matematický výpočet základních charakteristik elektromagnetického pole člověka (integrální plocha, entropie, fraktalita a symetrie)

 • obsahuje "Kompenzační modul", díky kterému umožňuje pracovat s energetickými centry člověka (Čakrami), čímž pomáhá organismu obnovit své funkční schopnosti

Pokyny k vyšetření

Jste-li objednáni na vyšetření, následujte prosím tyto pokyny při první návštěvě:

 • Dostavte se nalačno
 • 4 hodiny před vyšetřením by neměl klient nic jíst a v den vyšetření pít pouze nesycenou vodu
 • Odložte z celého těla všechny kovy včetně náušnic, hodinek, řetízků, pásku, kovových brýlí, piercingů nebo kovových implantátů.
 • Vypněte mobilní telefon. Vše si u nás samozřejmě můžete po dobu měření uschovat.
 • Je vhodné zjistit si předem svoji krevní skupinu a Rh faktor, přístroj tyto údaje rovněž zohledňuje.

!!! Absolutní kontraindikací biorezonančního vyšetření je kardiostimulátor a epilepsie !!!

Chcete se objednat?