Medicína informačního pole přístrojem TimeWaver

Věda informačního pole je známá od 50tých let 20. století, kdy německý fyzik Burkhard Heim popsal informační pole v jeho 12ti dimenzionálním konceptu univerza, ve kterém se setkávají všechny mentální a fyzické procesy a zůstávají v něm uchované jako informační vzory.
To konkrétně znamená, že vše co uděláme, co si myslíme, dokonce naše pocity a duševní potřeby se ukládají do informačního pole a je možné je zpětně vyvolat. Toto se nevztahuje výlučně na člověka, ale na každý systém řízený vědomím, intencí nebo inteligencí jako je rodina, firma, zvíře, rostlina a jakýkoli jiný organizmus.

 

Přístroj TimeWaver Med je expertní systém pro medicínu informačního pole, který využíváme k analýze a terapii.

Výjimečnou schopností TimeWaveru je rozeznání neviditelných vlivů, které na nás působí ve všech životních oblastech, a jejich následovné vyrovnání. Je velmi důležité, aby člověk pochopil, co se s ním děje na všech úrovních: od fyzické úrovně, k toku energie a regulaci, k frekvencím, k psyché, k eventuálně zděděným dispozicím a ještě dále.

TimeWaver Med analyzuje souvislosti nerovnovážných stavů a poruch v informačním poli s cílem vyrovnat je přímo v něm. Tyto analýzy nejsou tak, jako u medicinských diagnostických přístrojů, analýzami fyzického těla. K těm využíváme biorezonanční přístroj Sensitiv Imago 530 a metodu Darkfield Microscopy.

Medicína informačního pole je založená na teorii fyzikálně-duchovního pole, ze kterého jsou řízené všechny materiální, energetické a psychické procesy. TimeWaver chce člověka sledovat v celé jeho celistvosti, od ducha až do struktury buněk.

Přístrojem TimeWaver můžeme zkoumat souvislosti a hlubší úrovně v informačním poli a v tom, co nazýváme životem. Je to nástroj, který podle našeho chápání využívá vědomí a informaci jako podklad pro analýzu rozličných úrovní života a jejich následné léčení pozitivními informacemi.

Smysl má léčit

Vše, co člověka v životě potká, má svůj smysl. Onemocníme často právě tehdy, když ve svém nitru přijdeme o tuto konotaci. Je nevyhnutelné vrátit člověka v jeho vědomí na místo, se kterým je smysluplně svázaný, protože život každého člověka dává smysl.

Tento smysl nám život vyjevuje v každé chvíli, avšak ne vždy jsme schopni ho vidět nebo mu porozumět. Velkou vizí TimeWaveru je umožnit člověku zažít vlastní podstatu ve všem, co koná, ve všem, co ho potká.

Narušení rovnováhy má komplexní příčiny, např.psychické, virové, bakteriální, genetické, ale i pracovní či rodinné. Zrcadlí se v oblasti, kterou  německý fyzik Burkhard Heim označil za fyzikální pole. Toto pole se neskládá ze sil nebo energetických potenciálů, ale z informačních vzorů, proto bylo nazváno informačním polem. Jeho model vypovídá o tom, že nespojuje jen tělo a psyché, ale řídí i všechny materiální procesy.

Podněcování regulačních procesů v informačním poli

Pomocí svého kvantovo-fyzikálního rozhraní dokáže Time Waver přenášet libovolné informace a vzory kminání do informačního pole člověka. Podobá se to podání homeopatického léku. Ani v jednom případě k biofyzickému procesu, ale tělo za zásobované informacemi o jeho poruchách a možném způsobu jejich odstranění.

Pro přirozenou rovnováhu v životě - vyrovnání informačního pole

Z tohoto poznání se rodí úplně nový způsob vnímání živých procesů. Nazýváme to vyrovnáním informačního pole. Cílem tohoto postupu je určit hlubší příčiny poruch v informačním poli a následovně příznivým způsobem ovlivnit informační pole.

Stejně to platí při poruchách, které se objevily nedávno ,i těch které přetrvávají dlouhodobě. Proto označujeme práci s TimeWaverem jako "počítačem podporovanou" homeopatii.

TimeWaver stanovuje, které vzory kmitaní si vyžaduje informační pole klienta, aby se opět uspořádalo. Informační pole tvoří rozhraní mezi tělem a vědomím, nachází se v nich analogie hlubších příčin možných poruch.

TimeWaver vám ukáže možnosti korigovaní na 10 úrovních

Analýza informačního pole má zahrnovat všechny životně důležité oblasti - od spirituální k psychické až k tělesněsymptomatické.

1. Duševně-spirituální úroveň - představuje nejhlubší a nejsubtilnější z úrovní. Silou manter, janter a meditačních cvičení dochází k posilňování informačního pole na jeho nejjemnější úrovni.

2. Systematická úroveň - na této hlubší úrovni jde o to rozpoznat rodinné karmické konflikty a pozitivním způsobem ovlivňovat informační pole.

3. Psychická úroveň - prostřednictvím pozitivních afirmací a principů psychokineziologie má dojít k rozpoznání a odstranění psychických blokád v informačním poli. Témata jako: vyrovnávání životních oblastí, prenatální vzory, nedostatek energie, rozvoj osobnosti.

4. Informační úroveň - v tomto případě pracuje TimeWaver s informačním polem a vzory kmitání homeopatik, esencí a spagyrik.

5. Energetická úroveň - systém timeWaver má zobrazit energetické vzory, které se odráží v informačním poli člověka. Na této úrovni mají být vyrovnané čakry, funkční okruhy prostřednictvím informací akupunkturních bodů, meridiánů, léčivých kamenů nebo symbolů.

6. Frekvenční úroveň - TimeWaver v informačním poli analyzuje, které tělesné, mozkové nebo orgánové frekvence klienta chybí nebo jsou narušené a za úkol provést korekci základních rezonancí lidského těla.

7. Fyziologická úroveň - tato část se dělí na genetiku, cytologii, enzymy a hormonální funkce orgánů.

8. Toxické zátěže - na této úrovni TimeWaver rozpoznává rušivé vzory kmitání a harmonizovat energetické pole.

9. Bakterie, viry, paraziti, plísně - TimeWaver ukazuje, kde v informačním poli se vyskytují možné poruchy způsobené viry, zárodky, bekteriemi nebo plísněmi a navrhuje vyrovnávací dávky, vztahující se na informační pole.

10. Symptomatika - na této úrovni se nachází cela ICD 10 a další přípravky.

 

Aktuality

PF 2017

Příjemné prožití vánočních svátků v lásce a radosti,  pevné zdraví a mnoho úspěchů příštím...
Celý článek