Elektroherbalismus

Elektroherbalismus je metoda, která se využívá záření plazmového generátoru RPZ 14 k účinnému k rychlému ničení patogenních organismů, jelikož je schopen pronikat celým tělem i do kostí a střevního obsahu, čímž překonává běžný frekvenční generátor a zapper.

Jak plazmový generátor pomáhá:

  • aktivuje imunitní systém,
  • aktivuje proudění lymfy a tok krve,
  • likviduje viry a bakterie,
  • likviduje prvoky a parazity,
  • celkově urychluje hojení a léčení čehokoliv,
  • harmonizuje a regeneruje.

Plazmový generátor RPZ 14 českého konstrukce společnosti Z-technology s.r.o. pracuje naprosto přesně bez zkreslení výstupních impulsů od 5 Hz až do 900 Hz. Obsadil ve světe první místo, ostatní výrobci zatím nebyli schopni dosáhnout jeho kvalit.


Princip likvidace choroboplodných organismů plazmovým generátorem RPZ 14

Všechny živé organismy vysílají svoje typické pásmo frekvencí. Čím je organismus jednodušší, tím nižší frekvence vysílá. Frekvenční terapie pomocí přístroje Super Ravo Zapper či Plazmového generátoru ničí choroboplodné mikroorganismy uvnitř lidského těla bez jakýchkoliv negativních účinků na lidský organismus.

Frekvence vysílané lidským tělem se pohybují mezi 1,52MHz do 9,46MHz. Frekvence patogenů se pohybují od 1Hz-900KHz (plísní, virů, bakterií, nebo roztočů a hlístic, na tyto frekvence je nastaven Plazmový generátor). Mezi frekvencí lidských buněk a frekvencí patogenů je veliká mezera řádově tří nul. Lidské buňky - M (mega) 1000000 a patogeny - K (kilo) 1000. Tato mezera zajistí více jak dostatečnou ochranu lidských buněk před poškozením, nehledě k tomu, že lidské buňky jsou také mnohem pevnější než patogeny. Tyto cíleně zaměřené kmity (frekvence) rozkmitají obal (membránu) mikroorganismu, ta nevydrží zvyšující se kmitání a praskne, tím dojde k usmrcení mikroorganismu.

Plazmový generátor RPZ 14 je experimentální přístroj a není zamýšlen k léčení či ošetřování nemocí. RPZ 14 není zdravotnický prostředek.