Elektrosmog

ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ nebo-li ELEKTROSMOG

Kde se skrývají zdroje elektromagnetického záření, které na nás 24 hodin denně působí?

 • Televizory,
 • počítače, 
 • rádia
 • světla, 
 • lampy, 
 • el.vedení, 
 • wifi, 
 • mikrovlnky, 
 • Hifi, 
 • automobily, 
 • vysílače mobilních operátorů,
 • a další.

Každé z z těchto zařízení vytváří elektromagnetické pole.

TĚLNÍ BUŇKY

Uvědomímeli si, že funkce našeho těla jsou řízeny nízkofrekvenčními elektrickými impulsy, a že naše tělo se skládá ze 70% z vody, která je vynikajícím vodičem a nosičem informací, tak pochopíme, že naše buňky jsou součástí nejen chemického, ale i elektrického systému těla, a že jsou velice citlivé na elektromagnetické pole okolo nás. Je zřejmé, že veškeré okolní záření (elektrosmog) impulsy našeho těla ovlivňuje, ba dokonce naše tělo jej pohlcuje jako houba. Díky tomuto vznikají poruchy v biologických procesech, na základě „falešných příkazů“ elektromagnetickým polem. Tento proces způsobí tzv. „STRES BUNĚK“ následně vedoucí k možným dysfunkcím či poškození zdraví.STRES BUNĚK

Naše tělo obsahuje cca. 60 až 80 biliónů buněk . Ve zdravém těle plní každá buňka jí svěřenou funkci správně. Ale u buněk, které se díky negativním okolním vlivům nacházejí ve “STRESU“ je jejich funkce narušena nebo dokonce zcela selže. Dojde-li k většímu rozsahu narušení buněk nebo dokonce jejich skupin, nastává výpadek funkcí s následkem celé řady zdravotních potíží.

Buňky mezi sebou a okolím přenášejí prostřednictvím buněčné membrány informace a energii. V zásadě uvnitř buňky převažují negativně nabité ionty nad vnějšími kladně nabitými ionty. V důsledku rozdílné koncentrace odlišně nabitých iontů vzniká na buněčné membráně elektrické napětí, které je obvykle mezi 65-80mV. Toto napětí je regulováno malými iontovými kanálky nacházející se v membráně buňky. Dojde-li v důsledku buněčného stresu k uzavření kanálků, nastává blokace výměny energie a informací, přičemž současně klesá přirozené napětí buněčné membrány. Díky tomuto jevu jsou buněčné funkce negativně ovlivněny a ústí v zdravotní problémy všeho druhu.ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY 

Odborníci celého světa se shodují na škodlivosti elektrosmogu a varují před sebemenším zatížením, které může vést k následujícím zdravotním symptomům:

 • Nespavost
 • Nervozita a neklid
 • Únava
 • Snížení výkonu
 • Bolesti hlavy, migrény
 • Hučení v uších
 • Pomočování
 • Erektilní dysfunkce
 • Poruchy paměti
 • Alergie
 • Pocení
 • Poruchy soustředění a učení
 • Poruchy oběhu krve
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Zhroucení imunitního systému
 • Leukémie
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Genetické změny
 • Rakovina

Více zde https://www.bioprotect.cz/elektrosmog/ OCHRANA PROTI ELEKTROSMOGU K eliminaci škodlivého vlivu elektromagnetického záření je možno chránit se specializovanými prostředky.Jedním z těchto prostředků je zařízení BioProtect.Bioprotect prokazatelně harmonizuje elektrosmog a eliminuje negativní účinky zdraví škodlivého záření v našem okolí, na pracovišti i v osobním životě. Produkty BioProtect odrušují škodlivé záření vznikající v okolí domácích spotřebičů (TV, Hifi, počítačů, mobilních telefonů, ledniček,…), elektro-zařízení, podzemních zdrojů vody, patogenních zón a také kosmické záření. Mezi prostředky ochrany BioProtect patří:

 • BioProtect Handy – 1,5×2,5 cm veliká samolepící folie určena pro mobilní telefony, bezdrátové radio-telefony, jejich základové stanice, vysílačky, Baby-chůvičky, analogové i ISDN telefony, WLAN zařízení.
 • BioProtect Card – Karta určena k neutralizaci elektromagnetického záření počítačů , televizí, Hifi, radií, videorekorderů, cd-přehravačů, faxů, ledniček, vysavačů, mikrovlnek, … veškerých elektrospotřebičů ( běžné elektrovybavení domácností, kanceláří, firem ,…).
 • BioProtect 400 – Pro odrušení  celého bytu nebo domu před zářením mobilů, bezdrátových telefonů a vysílačů mobilních operátorů. . 

Produkty BioProtect možno objednat v naší ordinaci.

Komentáře

1 reakce na “Elektrosmog”

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *