Focusing

Focusing rozvíjí se tělesný způsob vnímání světa.

Tomu, kdo si focusing osvojí, pomáhá tato metoda především v jeho vnitřním životě. Pomáhá mu rozpouštět některé špatně únosné pocity, přijmout je a nechat je se vyvinout někam dál. Máme-li před sebou důležité rozhodnutí, můžeme se za pomoci metody focusing poradit se svým tělem jako s důležitým pramenem informací o tom, co pro nás ta která alternativa řešení znamená. Člověk více "cítí co cítí" a správněji to pojmenovává, intenzivněji prožívá a víc přijímá sám sebe.

Focusing je jednoduchá metoda práce s vlastními pocity- člověk se naučí, při které facilitátor vede klienta, aby: 

  • vnímal a přijímal pocity, které v nás přirozeně vznikají,
  • porozuměl zprávě, kterou mu pocity přinášejí,
  • se naučil s pocity zacházet tak, aby nevytvářely stresové vyladění.