Holistické diagnostické metody

Konzultace/ Darkfield Microscopy/ Biorezonance/ Měření elektromagnetického pole

Naše diagnostické metody jsou rychlé, bezbolestné, neinvazivní, komplexní a vhodné pro dospělé i pro děti.

KONZULTACE

Důležitým prvkem celostního přístupu je konzultace zdravotního stavu s klientem. Rozpoznání „celé“ osoby může v prevenci a léčbě nemoci pomoci najít klíč k určitým diagnózám a klientovi poskytnout cennou pomoc či návod v péči o své zdraví.

Díky přesné a včasné diagnostice můžete vždy vybrat tu nejlepší cestu k uzdravení. 

VYŠETŘENÍ ŽIVÉ KAPKY KRVE METODOU Darkfield Microscopy

Vyšetření kvality krve metodou Darkfield Microscopy je nadstandardní metoda prováděná speciálním mikroskopem, která poskytuje komplexní obraz živé kapky krve odebranou perem z prstu rychle a bezbolestně v temném poli mikroskopu.

Tato metoda:

 • upozorní na raná stadia onemocnění,
 • akutní infekce,
 • alergie,
 • nedostatečné trávení nebo záněty.
 • pomůže odhalit příčinu již vzniklých chorob či potíží, které nelze zjistit klasickými vyšetřeními.
 • nabízí možnost prevence dříve, než se nemoc objeví.
 • umožňuje klientovi na vlastní oči vidět stav svého organismu. 

Oproti výsledkům standardních diagnostických postupů dokáže zjistit některé změny, jež není možné zatím odhalit standardními metodami, jelikož v laboratoři pracují s již mrtvým vzorkem krve.

Diagnostikovat pomocí této metody lze:

Pohled na vzorek živé kapky krve v temném poli Darkfield Microscopu.
 • kvalitu krevních buněk a jejich funkčnost
 • děje v krevní plazmě,
 • mikroorganismy v různých vývojových stádiích,
 • plísně,
 • funkční stav erytrocytů,
 • anémii,
 • stav hydratace,
 • špatnou cirkulaci krve, stav okysličení,
 • přítomnost potravinových zbytků (nestrávené bílkoviny a tuky),
 • krystaly kyseliny močové,
 • krystaly cholesterolu, chylomikróny,
 • přítomnost těžkých kovů. 

Co diagnostikovat nelze:

 • stav glykémie v krvi (mohou se ovšem objevit průvodní jevy, které ukazují na potíže s cukrem v krvi),
 • borrelie (nejsou většinou v kapilární krvi),
 • přesnou hodnotu pH krve (lze ale sledovat mnoho indikátorů, které ukazují, že je pH v tělé nízké),
 • krevní skupinu,
 • těhotenství,
 • genetické predispozice,
 • metabolický typ.

BIOREZONANČNÍ DIAGNOSTIKA medicínským přístrojem Sensitiv Imago 530

Dlouhé čekání na odborná vyšetření, stres, nejistota a spoustu času stráveného úplně jinak než jste si představovali. Taková je běžná praxe, když řešíte zdravotní potíže a chodíte od jednoho specialistky ke druhému. Často bohužel bez výsledku i bez diagnózy.

Rychlá a komplexní počítačová diagnostika celého organismu nebo jeho vybraných částí pracující na principu biofeedbacku, nebo-li zpětné odezvy buněk, díky které jsme schopni určit v jakém stavu se jednotlivé orgány nachází až s 96% úspěšností.

 • umožňuje analyzovat homeostázu orgánů a systémů a odhalit onemocnění v celém těle, jeho možné příčiny a prognózu budoucího vývoje onemocnění,
 • určí předpokládané onemocnění v rizikovém stavu vývoje,
 • detekuje biologickou aktivitu mikroflóry, přítomnost virů, bakterií, parazitů s určením lokalizace a stupně jejich škodlivého vlivu na organismus,
 • kvalitativně kontroluje biochemické parametry krve, toxiny, alergeny, senzitivitu,
 • umí charakterizovat změny funkční a strukturální,
 • dokáže zjišťovat potravinové intolerance, citlivost na chemické látky, elektromagnetické vlivy.

Díky naší diagnostice zdraví můžete: 

a) zjistit funkčnost jakéhokoliv orgánu či soustavy ve Vašem těle 

b) nalézt homotoxikologické patologické procesy již v jejich ranném stádiu

c) určit, kterého specialistu máte navštívit a 

d) začít s léčbou včas. 

MĚŘENÍ KVALITY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE přístrojem Aureola umožňující

 • určit energetický stav organismu (energetické pole člověka – Aura) a také pozorovat změny energetického stavu organismu při jakýchkoliv působeních na něj,
 • na základě určení energetického pole člověka definovat vazbu mezi samostatnými energetickými zónami a orgány člověka díky nalezení energeticky problematické biologické soustavy,
 • porovnat energetický potenciál organismu obecně s energetickým stavem organismu v momentě měření, díky čemuž je schopen vyjevit psychické a emoční působení na celkový stav soustav a orgánů
 • provést matematický výpočet základních charakteristik elektromagnetického pole člověka (integrální plocha, entropie, fraktalita a symetrie)
 • obsahuje “Kompenzační modul”, díky kterému umožňuje pracovat s energetickými centry člověka (Čakrami), čímž pomáhá organismu obnovit své funkční schopnosti.

Tyto diagnostické metody nenahrazují běžné lékařské vyšetření, ale jsou jejich výborným doplňkem.

  Zmírňujeme symptomy, řešíme příčiny

  Máte dotazy? Napište nám prostřednictvím formuláře. Chcete se rovnou objednat? Volejte, prosím, na číslo 725 008 888.

  Blog

  POMOC INDIÁNSKÉMU KMENI V AMAZONII

  Projekt na podporu indiánské rodiny šamanů z kmene Shipibo v Peru zakoupením jejich tradičních výrobků, které nemohou kvůli pandemickým opatřením prodávat. Rodina nemá v současnosti žádný jiný zdroj příjmů.

  Více informací

  Rodinné konstelace 28. 9. 2022

  Postoj k životu či pohled na svět je do značné míry formován naší rodinou. Zde se učíme první pravidla a normy. Některá z těchto pravidel a přesvědčení jsou v platnosti po generace a mohou ovlivnit naše pocity a činy. O tom moc nevíme. Rodinná konstelace poskytuje nový obraz vlastní rodiny a našich pocitů vůči ostatním členům.

  Více informací