Konzultace s lékařem

Pro nové klienty nabízíme vstupní individuální konzultace s lékařem bez diagnostiky zahrnující odebrání anamnézy, vyhodnocení a návrh řešení. 

Stálí klienti se na nás mohou zdarma obrátit s žádostí o konzultaci kdykoli během naší spolupráce nebo v průběhu terapeutického procesu.