Integrativní koučink: rozvoj osobního a profesního potenciálu

Kouče nemívají už jen sportovci. Stále častěji mají svého kouče také manažeři, uplatňují se ve firmách, ve specializovaných odvětvích a nyní si ho také můžete dopřát pro sebe Vy osobně.  

Koučink je proces podporující hledání individuálních řešení pro rozvoj člověka.

  • Osobní nebo životní tzv. "life coaching" se zabývá tématy soukromého života související s životní spokojenosti, osobní produktivity, osobních vztahů, vztahu a péče sám/a o sebe, potřebou osobní změny apod.
  • Profesní koučování je orientováno na záležitosti týkající se pracovních záležitostí.

Objevte svůj tvůrčí potenciál a proměňte ho v realitu pro Vaši vytouženou budoucnost! 

V čem spočívá práce kouče: 

  • vyvede Vás z bludiště na nasměruje na správnou cestu,
  • pomůže aktivizovat Váš vlastní potenciál,
  • najde pojítko s Vaši vnitřní sílou,
  • pomáhá s řešením nestandardních situací.
Sezení probíhá obvykle s jedním klientem a z časových důvodů je možné jej provést také telefonicky či po Skypu. Pracuje se však také v týmu formou sezení. V rámci firmy je koučovací sezení možné věnovat zaměstnancům jako benefit, kdy si mohou popracovat na svých osobních tématech, častější formou spolupráce je zadání práce na cíli pro zaměstnance či tým zaměstnanců.