Celostní léčba pomocí komplexního léčebného systému

13.01.2017

Mnoho lidí je zcela zmatených z léčebných metod a jejich přiřazení k určitým onemocněním. Kladou si otázky jako: Jaká metoda je pro mě vhodná?

Níže je uveden přehled na tzv. "léčebné pyramidě" či "vertikálním léčebném modelu" Dr. Dietricha Klinghardta, jehož myšlenky se opírají o učení o pěti tělech z indické tantrické jógy.

Vertikální léčebný systém: učení o pěti tělech tantrické jógy

Těla jsou popsána od nejnižší po nejvyšší úroveň.

1. FYZICKÉ TĚLO

Je identické s tím, které můžeme vidět a cítit. Je tvořeno anatomickými strukturami (kosti, svaly atd.) a je ohraničeno kůží.

V případě narušení těchto struktur z důvodu nemoci či úrazu se uplatní léčebné metody na úrovni:

 • Chirurgické zákroky
 • Léčebný tělocvik
 • Podávání léků
 • Léčivé rostliny
 • Stopové prvky, vitamíny
 • Chiropraktická ošetření
 • A jiné

2. ELEKTRICKÉ TĚLO (nebo také tělo astrální)

Patří sem všechny elektrické aktivity nervového systému a buněčných membrán všech buněk, které vytvářejí neustále se měnící magnetické pole.

Jestliže onemocní nějaký orgán, onemocní také autonomní nervstvo v rámci tohoto orgánu a nevytváří tak zdravé, silné magnetické pole, které za normálních okolností obklopuje daný orgán typickým způsobem.

Patří zde diagnostické metody jako:

 • Elektrokardiogram EKG a EEG
 • Kirlianova fotografie
 • Kineziologické metody (neurální kineziologie, aplikovaná kineziologie, klinická kineziologie)
 • A jiné

3. MENTÁLNÍ TĚLO

Nalézá se v něm nejhlubší vrstva našich myšlenek. Jsou zde lokalizovány omezující nebo uvolňující komplexní systémy víry a vnitřní postoje. Zde také vznikají naše myšlenky a pocity. Je to rovina psychických problémů, ale také psychického zdraví.

Typickými diagnostickými metodami jsou:

 • Psychologický test
 • Homeopatická repertorizace
 • Terapeutický rozhovor

Psychologie a homeopatie zde dosahují svého hlavního účinku.

Velmi účinně v této rovině působí:

 • Bachovy květové esence
 • Tinktury z drahých kamenů
 • Práce s krystaly a drahými kameny

4. SNOVÉ TĚLO (neboli Indy nazývané "Turiya" = 4. rovina)

Je to rovina symbolů. Na nejhlubší úrovni pracuje náš mozek se symboly, ze kterých se skládají obrazy, které jsou pak filtrovány a překládány pomocí systémů víry na myšlenky a pocity. Patří zde jednoduché obrazy, jednoduché číslice a slova.

Diagnostické nástroje, které dokážou zachytit tuto úroveň jsou:

 • Kyvadlo
 • Proutek
 • Intuice
 • Radionické přístroje
 • Psycho-kineziologická práce s mudrami a symboly

Terapeuticky se na této úrovni může pracovat pouze tehdy, jestliže jak terapeut, tak i pacient jsou v transu. Typické je to v šamanismu, ale také v některých formách psychoterapie jako např. hypnoterapie, při které terapeut jde záměrně do lehkého transu. Patří sem také extáze a stavy, které jsou mylně nazývány jako meditativní. Zároveň je to úroveň šamanů. Zahrnují se zde také rodinné konstelace.

Je to poslední úroveň, na které může dojít k interakci mezi léčitelem a pacientem.

5. TĚLO DUŠEVNÍ (také úroveň samoléčení)

K této úrovni patří samoléčení a také skutečná meditace.

Na této úrovni se uskutečňuje pravá meditace, skutečná modlitba, komunikace s Bohem a svaté přijímání.

Většina onemocnění vzniká na třetí úrovni na podkladě dogmat, která pocházejí z ranného dětství, nebo jsou dokonce ještě staršího data, na úrovni čtvrté, působením neuvolněných zápletek mezi zemřelými a žijícími rodinnými příslušníky.