Doporučení MZ ČR k používání některých ochranných prostředků

Přehled doporučených typů ochranných prostředků v době pandemie koronaviru vzhledem k Vaší profesi.