Jak postupovat při podezření na onemocnění COVID 19

26.03.2020

ALGORITMUS MZ CALL CENTRUM 1212 DRAFT

1) Mám nově vzniklé zdravotní potíže

Máte některý z následujících příznaků?

 • dušnost/pocit ztíženého dýchání bez souvislosti s kašlem
 • horečka >38 stupňů
 • suchý kašel

Pokud se vám hůře dýchá, nebo máte horečku a současně suchý kašel, volejte ihned linku 155 a postupujte podle instrukcí operátora.

Pokud máte horečku, která trvá dále než dva dny, nebo suchý kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí.

Pokud je vám více než 60 let a máte kterýkoliv z výše uvedených příznaků, kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo pohotovost (mimo pracovní dobu praktického lékaře) a postupujte podle jejich instrukcí.

Pokud máte pouze horečku po dobu kratší než dva dny, je nutno brát ohled na sebe i ostatní: zůstaňte v domácí karanténě, sledujte se, užívejte léky proti horečce.

Pokud nemáte ani jeden z těchto příznaků, nejedná se v tuto chvíli pravděpodobně o COVID-19: průběžně sledujte svůj zdravotní stav a dvakrát denně si měřte teplotu.

Pokud máte jiné neodkladné zdravotní problémy, obraťte se na svého lékaře.


2) Potřebuji provést test na přítomnost nového koronaviru

Máte doporučení nebo žádanku k provedení testu od lékaře?

Pokud ano, hledáte vhodné odběrové místo?

Seznam odběrových míst, operátor 1212 volajícímu pomůže určit vhodná odběrová místa včetně provozní doby: https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Pokud nemáte příznaky onemocnění a doporučení nebo žádanku od lékaře, vyšetření není indikováno. Lze ho provést pouze na několika odběrových místech a testování si musíte uhradit sám (orientační cena je 2900 Kč) - odběrová místa pro samoplátce viz odkaz výše.

Pokud jste v domácí karanténě (pozn. není stejné jako "celonárodní karanténa"), necestujte na odběrové místo veřejnou nebo sdílenou dopravou.

Pokud se dopravujete na odběrové místo vlastním autem, jeďte sami nebo s doprovodem maximálně jedné osoby, použijte ochranu úst a nosu.


3) Byl jsem testován a čekám na výsledek

Informace o výsledku testu vám podá lékař nebo KHS, prosím čekejte.

Při větším vytížení laboratoří či odběrových míst může sdělení výsledku trvat déle, i několik dní.

Pokud jste zároveň v domácí karanténě, dodržujte nadále její pravidla.

Pokud máte zdravotní potíže, postup jako v případě 1)


4) Můj test na přítomnost nového koronaviru je pozitivní.

Zůstaňte v domácí izolaci. Kontaktujte telefonicky praktického lékaře a postupujte podle jeho instrukcí.


5) Byl jsem v úzkém kontaktu s nakaženou osobou

Definice rizikového kontaktu:

1) osoba žijící ve stejné domácnosti jako pacient s Covid-19

2) fyzický kontakt (například potřesení rukou) s pacientem s Covid-19

3) nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety pacienta s Covid-19

4) osobní kontakt, pobyt v uzavřeném prostředí (místnost, vozidlo, čekárna) s osobou s Covid-19 na vzdálenost menší než 2 metry a po více než 15 minut

5) zdravotnický nebo sociální pracovník poskytující péči o pacienta s Covid-19 nebo laboratorní pracovník zpracovávající vzorky bez adekvátních OOP nebo s jejich nesprávným použitím

Jde o rizikový kontakt?

Pokud ano, postupujte stejně jako v případě 6)

Pokud ne, není potřeba přijímat žádná opatření.

Pokud máte zdravotní potíže, postup jako v případě 1)


6) Vrátil jsem se ze zahraničí v posledních 14 dnech

Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a dodržujte karanténu.

https://www.szu.cz/tema/prevence/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu

 • zůstaňte v domácím prostředí
 • s výjimkou lékařské péče
 • pro obstarání potravin atp. požádejte jinou osobu nebo objednat on-line (upozorněte dovoz)
 • izolujte se od ostatních osob ve vaší domácnosti
 • dobře větratelná místnost s oknem
 • zavírejte dveře
 • vyhněte se sdílení domácích potřeb
 • pokud možno používejte oddělenou koupelnu a WC, pokud není používejte jako poslední a pak úklid
 • při jakémkoliv nezbytném kontaktu s ostatními noste obličejovou roušku
 • myjte si ruce
 • nezvěte si domů návštěvy

Pokud máte zdravotní potíže, postup jako v případě 1)