Fakta o stresu

14.11.2017

FAKT 1: Vašemu tělu je jedno, zda-li se jedná o stres velký a nebo malý

Lidské tělo, nerozlišuje mezi VELKÝM a malým stresem. Bez ohledu na jeho význačnost, stres ovlivňuje naše tělo předvídatelnými způsoby. Typická stresovitá reakce, kterou většina z nás zažívá každý den začne kaskádou 1.400 biochemických událostí v našem těle. Pokud tyto reakce nejsou nějakým způsobem změněny, předčasně stárneme, naše kognitivní funkce jsou narušeny.

FAKT 2: Stres dokáže zařídit, že i chytří lidé dělají hloupé věci

Stres způsobuje něco, čemuž výzkumníci v oblasti mozku říkají kortikální zbrzdění. Tento fenomén vysvětluje to, proč chytří lidé dělají blbosti. Jednoduše řečeno: stres zabrání ve správné funkci určité části mozku a nemůžeme fungovat na sto procent.

Když jsme naopak v souladu (angl. coherence), naše kognitivní funkce jsou neovlivněny, jsme emocionálně vyváženi, cítíme a přemýšlíme mnohem jasněji - mozek, srdce a nervový systém pracují v harmonii. Tento stav souladu právě ovlivňuje naše kognitivní fungování - defakto fungujeme na plno po stránce mentální, emocionální i fyzické.

FAKT 3: Lidé se mohou stát otupělí vůči vlastnímu stresu

Můžeme fyzicky zažívat stres a přitom si toho vůbec nebýt vědomi, protože jsme na to zvyklí. Někdo se stane až tak adaptovaným na každodenní tlak, podráždění a mrzutosti, že se to zdá už normální.

Jenže ty malé stresy se akumulují velmi rychle a ani si nemusíme uvědomit, jak moc ovlivňují naši mentální a emocionální jasnost a naše celkové zdraví, až dokud se to neprojeví jako špatné rozhodnutí, přehnaná reakce, a nebo dokonce nepříjemná diagnóza u lékaře.

FAKT 4: My jsme schopni ovládat to, jak reagujeme na stres

Nemusíme být oběťmi našich emocí, myšlenek a nálad. Můžeme ovládat to, jak reagujeme na stres a můžeme být více citliví na stresovité situace a to, jak nás ovlivňují, dříve než se z nich stanou fyzické, mentální, nebo emocionální obtíže. Jsou jednoduchá dokonce už i vědecky ověřená řešení, která nám dovolí úplně "předrátovat" (tím jsou myšleny neuronové spoje v našem mozku - neuroplasticita) naše reakce na stres.

FAKT 5: Nejlepší strategií zůstává, zvládnout stres v okamžiku jeho výskytu

Nejlepší způsob, kdy se se stresem vypořádat, je ten okamžik, kdy jej cítíte. Miliony lidí po celém světě neúspěšně volí vyčkávací taktiku. Stresují se celý den a věří, že si mohou počkat, až bude čas se ze stresu vzpamatovat, když jdou například na hodinu Jógy, nebo do posilovny a nebo, že si udělají víkendovou relaxaci. Naneštěstí, jakmile věci odkládáme, v tomto případě naše mysl a tělo již vytvořili stresovitou reakci a naše tělo a zdraví tím trpí.

Zdroj: https://www.mcaris.net/novinky-a-clanky/jak-stres-ovlivnuje-nase-telo/