SENSITIV IMAGO 530

SENSITIV IMAGO 530

Medicínský přístroj Sensitiv Imago 530 představuje absolutní špičku v biorezonanci. Tento přístroj byl schválen jako Medical Device Class II A (od roku 2013 všechny Medical Device Class I ztratily možnost být použity ve zdravotnictví), a na rozdíl od jiných na trhu dostupných přístrojů, které se tváří jako biorezonance a obsahují maximálně 60 trigerových senzorů (jednosměrné senzory, které navíc chytají informace z okolí), Sensitiv Imago 530 měří nejen biorezonanci a NLS, ale zároveň i biologickou impedanci, pracuje ne s virtuálním, ale konkrétním pacientem, obsahuje 530 SBA snímačů, 12.000 kvazisenzorů (nezbytné pro rozlišení frekvencí klienta, terapeuta a okolí) a jeho přesnost je 96%.

Sensitiv Imago 530 dostal prestižní ocenění ZLATOU MEDAILI za nejlepší medicínský diagnostický přístroj v roce 2009 v Plovdivu na mezinárodní technické konferenci. Tento přístroj lze použít jako základ pro seriózní vědecké práce.

Na vývoji biorezonance se podílelo USA, Rusko a Japonsko. Tento přístoj byl původně určen pouze pro kosmonauty. V Rusku se vynaložilo 450 milionů dolarů na výzkum tzv. MIND MACHINE ve 30ti laboratořích, v USA dal kongres v roce 1988 145 milionů dolarů na vytvoření systému PAS (psychotropní systém ozbrojení). Dlouho se biorezonance využívala jen pro vojenské účely. Až Holding Alfa - Med začal biorezonanci využívat výhradně k medicínským účelům. Výroba Sensitiv Imago je v USA, generální ředitelství v Rusku, na Ukrajině je IT, v Evropě se vyrábí mnohé součástky, jedná se tedy o celosvětový podnik.

Podstata přístroje Sensitive Imago 530

Způsob diagnostiky a korigující terapie v sobě zahrnuje působění na člověka pomocí magnetického pole a vytvoření biologické zpětné vazby jako ukazatele, který se získává pomocí zachytávání informačních signálů člověka. Na základě nich se tvoří individuální spektrogramy, analýza a následně se tyto individuální spektrogramy porovnají se spektrogramy zdravých orgánů.

Spolu se srovnáním individuálních spektrogramů se spektrogramy zdravých soustav, orgánů, tkání a jiných morfologických struktur se provádí jejich srovnání se spektrogramy nemocných soustav, orgánů, tkání a jiných morfologických struktur, přičemž se zkoumají homogenáty odpovídajících morfologických struktur biolokační metodou v impulsivním magnetickém poli s přerušením magnetického pole v určitých frekvencích modulace magnetických impulsů.

Po zjištění odchylek se stanoví předběžná diagnóza a individuální spektrogram porovná se spektrogramem odpovídající morfologické struktury napadené předpokládanou nemocí, čímž diagnózu upřesní.

Při tom všem se na pacienta působí barevnými a zvukovými dráždiči, jejichž frekvenční charakteristiky jsou tou samou frekvencí přerušení. Následně se znovu zachytí biolokační metodou informační signály člověka a vytvoří se nový individuální spektrogram. Výše zmíněný proces působení magnetickým polem se opakuje spolu s barevnými a zvukovými dráždiči stejně jako první, ale vychází z parametrů odchylky opakovaného individuálního spektrogramu a opakuje výše popsané kroky dokud grafické křivky individuálního spektrogramu nesplynou.

Při provádění výše zmíněných vyšetření se využívá propracované číselné řady, která je shodná s všeobecně platnou tabulkou homotoxikologie Reckwega (Reckweg, H. H. Homotoxikologie, Ganzheitsschau einer Synthese der Medizin, Aurelia Verlag, W-7570 Baden Baden, 1976).

Tato číselná řada je tvořena čísly od 0 do 6, přičemž znamenají:

0 - ideální shoda, vajíčko po oplodnění, žádné příznaky tkáňových specifických odlišností

1 - tkáň zdravého embrya od do momentu narození (bez funkcí a homotoxinů)

2 - tkáň zdravého novorozence v prvotním stádiu fungování a vylučování

3 - aktivně funkční tkáň bez shromážděných homotoxinů v buffer systémech

4 - funkční narušení - probíhá shromažďování homotoxinů v pojivové tkáni, živé buničině a krvi (oranžové spektrum pohlcení)

5 - organické narušení, při kterém toxiny volně kolují v krvi, tkáních a spojují se s buněčnými elementy pojivové nebo tukové tkáně, narušují práci orgánu v systému a vyvolávají degenerativní změny

6 - hrubé organické změny - buněčná nevyváženost, narušení práce fermentů a hormonů (nevratné změny, destrukce tkání, buněčná smrt)   

* homotoxiny - látky, které organismus nepotřebuje, nazval Reckweg "homotoxiny". Homotoxin znamená "lidský toxin". Při zkoumání homotoxinů chemickými metodami zjistil Reckweg, že ty látky, které se objevují v průběhu onemocnění v různých výtocích organismu, byly bezprostředně před tím učinkujícími v tkáních a byly zodpovědné za procesy, které my označujeme jako onemocnění.

Sensitiv Imago 530 je schopen určit zátěž těžkými kovy, chemikáliemi (herbicidy, pesticidy, fungicidy...), parazitární nákazu, geopatogenní zátěž, stav pH v těle, alergeny a mnoho dalších parametrů, které jsou pro nás klíčové.

Určí přesně orgány, které jsou postižené a je schopen  přesné detekce toxické zátěže nebo patogenu a to v konkrétním orgánu nebo místě na těle, zjištuje narušení homeostázy. Je na něm možno provádět i biorezonanční terapii. Sensitiv určuje všechny souvislosti a umožňuje terapeutovi zacílit příčiny potíží.

 

 

Aktuality

PF 2017

Příjemné prožití vánočních svátků v lásce a radosti,  pevné zdraví a mnoho úspěchů příštím...
Celý článek