Vliv negativních emocí na naše zdraví

Každý člověk prožívá řadu emocí jako je štěstí, smutek, extrémní radost nebo deprese. Každá z těchto emocí vytváří jiný pocit v těle. Koneckonců, naše tělo uvolňuje různé chemické látky, když prožíváme různé věci, které nám dělají radost a každá chemická látka pak tvoří jiné prostředí v těle. Například, pokud váš mozek uvolňuje serotonin, dopamin nebo oxytocin, budete se cítit dobře a šťastně. Naopak, pokud vaše tělo uvolňuje kortizol vlivem stresu, pak budete mít zcela jiné pocity na tělesné úrovni, neboť se tělo přepíná do režimu přežití.

A co když máme na mysli negativní myšlenky neustále? Nebo, co když máme na mysli pozitivní myšlenky neustále? A co, když jsme citově vyrovnaní a nemáme myšlenky ani příliš pozitivní nebo příliš negativní? Pojďme prozkoumat, jak tyto emoce ovlivňují naše tělo.

Pozititivní versus negativní

Existuje dualita v našem těle? Jistě, dalo by se říct, že do určité míry je. Ale většinou trávíme hodně času definováním a souzením toho, co je potřeba považovat za pozitivní a co považujeme za negativní. Mozek je velmi mocný nástroj a jak jsme si definovali, že by něco mělo být, začne se tento „výsledek“ odehrávat v našem světě. Všimli jste si někdy, že například, když se jeden člověk dostane do kolizní situace během řízení, tak prudce sešlápne brzy, začne se zlobit, je plný negativních emocí a má špatnou náladu? Zatímco někdo druhý dokáže lehce sešlápnout brzdový pedál a jet dál a prožít svůj den jakoby se nic nestalo. V tomto případě vidí stejnou skutečnost jeden jako negativní, zatímco druhý ne. Tak jsou tedy věci přirozeně pozitivní a negativní?

Rozsekněte vnímání tak moc, jak jen to lze

Po chvíli přemýšlení byste si uvědomili, že ve skutečnosti nejsou žádné pozitivní nebo negativní zkušenosti, než to, co si tak sami definujeme. Proto má na naše vnímání zkušenosti nebo situace konečnou pravomoc ohledně toho, jak se budeme cítit, když se něco děje a jaký to bude mít vliv na naše tělo. I když můžeme vždy pracovat s cílem překonat naše definice jednotlivých zkušeností a přejít do stavu mysli /povědomí/ uvědomění, kde jsme schopni přijmout každou zkušenost, která nastala jako důvod našeho učení a dále v ní nemusíme být, proto je důležité pochopit, jak určité emoce mohou mít vliv na naše zdraví.

„Pokud chce mít někdo dobré zdraví, pak se musí nejprve sám sebe ptát, jestli je připraven skoncovat s důvody, které vedly k jeho nemoci. Teprve pak je možné, mu skutečně pomoci.“ Hippokrates

Spojení těla a mysli

Spojení mezi myslí a tělem je velmi silné a ačkoli to nemůže být vizuálně vidět, účinky vaší mysli na vaše tělo mohou být hluboké. Můžeme mít celkově pozitivní mentální postoj a jednat přímo s našimi vnitřními problémy, a na oplátku vytvořit zdravý životní styl, nebo můžeme být negativní, mít destruktivní myšlenky, nezabývat se vnitřními otázkami, případně i zakrýt tyto problémy afirmacemi a pozitivitou bez nalezení cesty a na oplátku můžeme vytvořit nezdravý životní styl. Proč tomu tak je?

Naše emoce a zkušenosti jsou v podstatě energie a mohou být uloženy v buněčné paměti našeho těla. Zažili jste někdy něco ve svém životě, co zanechalo emocionální značku nebo bolest v určité oblasti svého těla? Skoro jakoby stále můžete cítit něco, co se Vám může stát? Je pravděpodobné, protože v této oblasti svého těla stále udržujeme energii uvolněnou z této zkušenosti, že se nachází zbytek této energie v této oblasti.

GRAF EMOCÍ A JEJICH VLIV NA TĚLO

Máte-li bolest, úzkost nebo zranění v některých oblastech, tak to často psychicky souvisí s něčím co máte uvnitř sebe. Na první pohled to tak nemusí  vypadat, protože nejsme obvykle velmi v kontaktu sami se sebou a našimi emocemi v tomto rychle se rozvíjejícím světě, ale často je to pravda. Při chronických bolestech zad, kolem, krku nebo ramen vám nemusí zcela pomoct fyzioterapeut nebo něco ve fyzickém smyslu, než bolest odezní. Ale čím více se budete zabývat v nevědomí myšlenkovým vzorem emocí v celém svém těle, tím více věcí se uvolní a bolest může odejít.

Když onemocníte nebo cítíte velkou úzkost a bolest, často nás tělo žádá, abychom pozorovali sami sebe a našli opět mít v sobě a svém životním prostředí. Je to všechno učení a proces růstu, nemusíme soudit ani mít strach.

Máte moc

Davis Suzuki napsal v knize „The Sacred Balance“ (překl.posvátná rovnováha), že kondenzované molekuly z dechu vydechovaném při verbálních projevů zlosti, nenávisti a závisti obsahují toxiny. Tyto toxiny hromaděné více než 1 hodinu jsou v této koncentraci schopny zabít 80 morčat! Nyní si můžete představit, jaké škody děláte na svém těle, když pobýváte v negativních emocích nebo máte nezpracovaný emoční zážitek v celém těle.

Pamatujte si, že máte všechnu moc se dostat přes cokoli, co vám život předkládá. Namísto značení s vnímáním pojetí negativní a pozitivní, neboť se to týká každé zkušenosti ve vašem životě, pokuste se vidět věci z hlediska celkového obrazu. Zeptejte se sami sebe, jak to může pomoci mne vidět nebo se něco naučit? Mohu to využít, abych posunul své vnímání? Zrušit v sobě nějaké emoce? Uvědomuji si něco u druhého a jsem schopen ho přijmout? Ačkoli to může být na místo pouhé reakce jen zpomalení a pozorování. Můžete tak rychle najít nástroje, které máte k dispozici pro zpracování vašich emocí nebo nemocí, když je vidíte takové jaké jsou a prozkoumat proč přišli. Pokud si myslíme, že budu stále nemocný a věříte, že máte bolesti, protože je to všechno mimo vaši kontrolu, budete mít všechno i nadále nekontrolovatelným způsobem, dokud si neuvědomíme, že máme kontrolu nad mnohým z toho, co jsme si přivodili do našeho těla. 

Aktuality

PF 2017

Příjemné prožití vánočních svátků v lásce a radosti,  pevné zdraví a mnoho úspěchů příštím...
Celý článek