Desatero “přikázání” celostní medicíny

Holistická medicína je svým principem preventivní a léčebná medicína, která zdůrazňuje nutnost pohledu na celého člověka. Více než na izolovanou funkci jeho orgánů jde o pohled na jeho tělo, duši, emoce a prostředí, v němž se člověk pohybuje. Vychází z principu holismu a jasný přístup k nemoci a člověku.

Celostní neboli holistická medicína je přístup k lékařské péči, který zohledňuje celého člověka a vše, co na něj působí. Holistický lékař či odborník v oboru celostní medicíny dává do souvislosti se zdravím klienta jeho postoje, životní styl, duchovní zdraví a fyzické zdraví. Způsob celostní léčby je navržen podle toho, co stanoví holistický lékař jako příčinu zdravotních potíží s ohledem na veškeré informace, které o klientovi a jeho zdravotním stavu získal. Kontext, ve kterém odborník uvažuje by měl vždy následovat principy celostní medicíny.

Poznejte 10 principů celostní medicíny:

1. Každý pacient je jednotou duše, mysli a těla.

2. Každý člověk je originál.

3. Je třeba léčit člověka, nikoli nemoc.

4. Každá nemoc má určitý vývoj.

5. Holistická medicína respektuje zákon rovnováhy.

6. Holistická medicína pátrá po příčině choroby.

7. Holistický lékař se řídí zásadou Noli nocere – Především neškodit.

8. Při rozhodování je na prvním místě zájem pacienta.

9. Holistická medicína se nebrání použití léčebných metod, pokud neškodí a jsou účinné.

10. Podmínkou úspěšného léčení je aktivní angažovanost nemocného v procesu uzdravování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *