Přírodní léčebné a detoxikační metody

HOMEOPATIE, FYZIOLOGICKÁ REGULAČNÍ MEDICÍNA


Homeopatie představuje v současné době ve světě nejrozšířenější obor "alternativní" léčby. 

Homeopatie využívá k léčbě takzvaných homeopatik. Homeopatika jsou neškodné přípravky, neobsahují žádné škodlivé látky a působí na organismus tím nejjemnějším způsobem. Pokud jsou homeopatické léky správně zvoleny, způsobují nenásilné a přirozené zlepšení či vyléčení akutních i chronických potíží.

GUNA neboli fyziologická regulační medicína je inovativní přístup založený na obnově fyziologického stavu nemocného organismu za pomoci stejných biologicky aktivních molekul, které jsou přítomny v lidském těle a které kontrolují a řídí fyziologické funkce u zdravého jedince. Tyto biologicky aktivní látky fungují jako komunikační molekuly, tzn.zprostředkovávají "správné instrukce" různým buňkám v organismu. Řadí se mezi ně neuropeptidy (komunikační molekuly v nervovém systému), hormony (komunikační molekuly v endokrinním systému), cytokiny (komunikační molekuly v imunitním systému). Patří k nim i růstové faktory, které jsou základní složkou tkání s regulujícím a stimulujícím účinkem. Je známo, že tyto látky mají rozhodující význam pro zdraví jedince.

DETOXIKACE, FYTOTERAPIE

Jedním ze základních pilířů, na kterém stojí úspěšná terapie zdravotních potíží našich klientů, je detoxikace. Detoxikační postupy společně s úpravou jídelníčku a vyřazením alergenů uplatňujeme v souladu se zdravotním stavem a věkem klienta. 

Fytoterapie pomáhá při většině onemocnění včetně dlouhodobých. V některých případech může být použita jako doplňková nebo souběžná léčba nemocí. Tím dochází ke snížení dávkování účinných farmak a je sníženo riziko výskytu nežádoucích účinků chemických léků. Byliny posilují přirozené ozdravné schopnosti těla, klient proto často pociťuje zlepšení relativně brzy. Kromě léčení specifických chorob je cílem také obnovit celkové zdraví klienta a povzbudit jeho vitalitu. 

AROMATERAPIE

Aromaterapie využívá sílu éterických olejů z vybraných rostlin k posílení rovnováhy organizmu po stránce fyzické i psychické. Obsahové látky působí na hormony a jiné chemické látky, zajišťující přenos informací v těle i mozku. Aromaterapii pomocí esenciálních olejů nejvyšší kvality využíváme individuálně k:

  • přípravě balzámu, krémů, olejových směsí k domácí aplikaci pro podporu regenerace problémové oblasti,
  • holistické aromaterapeutické masáži,
  • Raindrop technice.