Koučink

„Koučink se stává velmi populárním a stále užívanější výrazem, pokud se diskutuje o moderních metodách osobního a profesního rozvoje.“ 
 
V rámci svého výcviku INTECO si Vás dovoluji oslovit s nabídkou ochutnávky integrativního koučinku. 
 
Co je koučink? 

Profesionální koučink je trvalý profesionální vztah, který podporuje klienty vytvářet výsledky, které je naplňují v jejich osobním a profesionálním životě. V procesu koučování si klienti prohlubují schopnost učit se, zlepšují svůj výkon a zlepšují kvalitu svého života. Orientuje se na usnadňování pozitivní změny zlepšováním myšlení. 
 
Kouč: 
• pomáhá lidem lépe stanovit jejich cíle a následně takto stanovených cílů i dosahovat, 
• chce od svých klientů vždy o něco víc, než čeho by dosáhli bez jeho podpory, 
• podporuje své klienty, aby dosáhli výsledků rychleji a efektivněji, 
• předkládá možnosti a nástroje, zajišťuje pomoc a strukturu pro získání větší efektivity. 
 
"Díky kvalitnímu koučinku dosahují klienti lepších výsledků a dosahují jich rychleji." 
 
Koučink NENÍ 
• náboženství nebo filosofie či sada instrukcí, pravidel anebo směrnice pro život, 
• terapie, 
• konzultování, 
• trénování ani školení, 
• mentorink, 
• řízení, 
• metoda nápravy.
 „Klient se učí bez toho, že by ho někdo vyučoval.“ 
 
Integrativní koučink zahrnuje tyto nástroje a oblasti: 
Solution koučink
 koučink zaměřený na problém, transformační koučink využívající NLP, přístup dle M. H. Eriksona 
• Systemický koučink 
vychází ze systemického přístupu v práci s lidmi (sociální práce, psychoterapie, poradenství, management apod.) 
• Všímavý koučink  
psychoterapeutické metody práce s klienty, které využívají všímavost. 
• Manažerský koučink 
zvyšující profesní a osobní výkonnost lidí, transakční koučink. 
• Týmový koučink ve skupině
koučink cílové skupinky, max. 5 klientů v týmu. 
• Koučink specifických skupin 
práce s nemotivovanými klienty, kreativní techniky. 
 
Proč tolik koučovacích směrů?
Každý člověk je jiný a v našem pojetí by kouč měl být schopen vytáhnout z koučovacího kufru techniku, přístup, který bude klientovi sedět a pomůže mu dostat ho tam, kde chce být. Znalost jen jednoho přístupu omezuje kouče v možnostech práce s lidmi a klienty ochuzuje o možnosti příjemného prožitku z osobního a profesního růstu. 
 
Firemní koučink 
Pro úspěch koučování jak z hlediska koučovaného, ale i firmy, která kouče pro pracovníka najímá, je zásadní, aby se předem všemi stranami nastavilo jasné zaměření: proč koučink a co od něho očekáváme za výsledek. Společnost vydává nemalé prostředky na rozvoj koučovaného s určitým jasným záměrem je koučink např.:
 
• jedním z benefitů pro pracovníka – co je cílem: stabilizace, udržení ve společnosti, 
• jedním z nástrojů, jak pomoci pracovníkovi rozvinout nějakou dovednost důležitou pro úspěch jeho práce, 
• zvýšit výkon a výsledky týmu, za který odpovídá koučovaný, 
• náležitě připravit pracovníka pro budoucí fci (manažer), 
• urychlit přípravu a realizaci významného projektu (fúze, uvedení nového produktu na trh, restrukturalizace…). 
 
Podmínky spolupráce: 
I. Termín a místo sezení
Dle dohody s klientem. V rámci Karvinska mohu přijet do vaší firmy či organizace, jinak standardně v konzultační mistnosti SAGRAVITA s.r.o., Petrovice u Karviné. 
 
II. Cenové ujednání
V rámci svého výcviku nabízím individuálně smluvený počet koučovacích hodin zdarma. Max. 3 hodiny na osobu. (Běžná cena koučovacího sezení stojí v průměru 1.000,- Kč/ 60 min.) Tuto nabídku je možné využít jen do listopadu 2018. 
 
III. Ochrana osobních údajů
Podmínkou spolupráce je pořízení audio záznamu koučovacího sezení, které slouží jako podklad k získání akreditovaného certifikátu Integrativního kouče, jméno, e-mail a telefonní číslo. Na veškerá data se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů. Záznamy, které budou pořízeny, slouží pouze pro supervizní účely akreditového výcviku INTECO. Supervizoři výcviku: PhDr. Sylvie Navarová a PhDr. Jana Zouharová, PhD. IV. Standardy a etický kodex: veškerá spolupráce probíhá dle standardů nejreprezentativnější světové nezávislé neziskové profesní organizace sdružující kouče všech kontinentů a podléhá etickému kodexu kouče ICF (International Coach Federation) Pro dohodnutí koučovacích hodin mne prosím kontaktujte e-mailem na sagravita@seznam.cz nebo telefonicky 725 008 888. 
 
Těším se na spolupráci! 
 
Barbara Káňová, MSc

Aktuality

PF 2017

Příjemné prožití vánočních svátků v lásce a radosti,  pevné zdraví a mnoho úspěchů příštím...
Celý článek