Homeopatie, fyziologická regulační medicína

HOMEOPATIE

Homeopatie představuje v současné době ve světě nejrozšířenější obor „alternativní“ léčby. Homeopatie využívá k léčbě takzvaných homeopatik. Homeopatika se rozdělují na jednosložková a vícesložková, tedy směsi jednosložkových homeopatik. Název jednosložkového homeopatika se odvozuje od přírodní látky, ze které je homeopatikum připravováno.

Homeopatika jsou neškodné přípravky, neobsahují žádné škodlivé látky a působí na organismus tím nejjemnějším způsobem. Pokud jsou homeopatické léky správně zvoleny, způsobují nenásilné a přirozené zlepšení či vyléčení akutních i chronických potíží.

Homeopatika jsou k dispozici ve formě cukrových globulí (kuliček), granulí, tablet, lihových kapek, mastí, gelů a čípků. Vhodnou formulaci volíme podle léčebné potřeby.

Svět homeopatie je dále členěn do dalších odnoží, a jednou z nich je také Bachova květová terapie.

FYZIOLOGICKÁ REGULAČNÍ MEDICÍNA 

GUNA neboli fyziologická regulační medicína je inovativní přístup založený na obnově fyziologického stavu nemocného organismu za pomoci stejných biologicky aktivních molekul, které jsou přítomny v lidském těle a které kontrolují a řídí fyziologické funkce u zdravého jedince. Tyto biologicky aktivní látky fungují jako komunikační molekuly, tzn.zprostředkovávají „správné instrukce“ různým buňkám v organismu. Řadí se mezi ně neuropeptidy (komunikační molekuly v nervovém systému), hormony (komunikační molekuly v endokrinním systému), cytokiny (komunikační molekuly v imunitním systému). Patří k nim i růstové faktory, které jsou základní složkou tkání s regulujícím a stimulujícím účinkem. Je známo, že tyto látky mají rozhodující význam pro zdraví jedince.

Nemoc je dnes vnímána jako vyjádření změn v koncentracích komunikačních molekul, a to jak zvýšených, tak snížených počtů těchto molekul. Každá nemoc je tedy projevem a důsledkem změn v koncentracích komunikačních molekul v organismu.

Terapeutický plán fyziologické regulační medicíny (FRM) se skládá z několika fází:

1.rovnováha psycho-neuro-endokrino-imunologického system (PNEI);

2.detoxikace organismu;

3.léčba příznaků.

Vzájemné působení endokrinního, imunitního a nervového sytému vytváří předpoklady pro udržení stálého vnitřního prostředí v organismu. Tyto systémy jsou v našem těle vzájemně propojeny a jejich souhra je důležitá pro správnou funkci organismu.

 

Aktuality

PF 2017

Příjemné prožití vánočních svátků v lásce a radosti,  pevné zdraví a mnoho úspěchů příštím...
Celý článek