Kineziologie - One Brain

KINEZIOLOGIE - ONE BRAIN metoda, která:
ZLEPŠUJE
 • schopnost učit se (číst, psát, počítat)
 • komunikaci s ostatními lidmi
 • koncentraci
POMÁHÁ
 • zklidnit hyperaktivní děti
 • členům rodiny k vzájemnému pochopení, komunikaci a toleranci
 • k osobnímu růstu 
ODSTRAŇUJE
 • stres v současnosti
 • poruchy učení (dyslexie, atd.)
 • pracovní přepětí
 • strachové modely
 • alergie
 • stresy způsobené nepříjemnými prožitky v dětství, dospívání i dospělosti
ZBAVUJE
 • člověka vnitřních zábran k sobě i jiným
VEDE
 • k pochopení vlastních přirozených dispozic
 • k objevování skrytých motivací našeho konání
 • k rozvoji harmonického stylu života
 
Jak metoda funguje
 

Metoda One Brain (jednotný mozek) představuje přírodní holistický systém, který kombinuje moderní západní techniky se starou čínskou medicínou. Používá testování svalů k odhalení fyzické, emocionální a chemické nerovnováhy vzniklé emocionálním stresem. Uvolněním stresu a aktivací určitých bodů na těle nebo jednoduchým cvičením je pak znovu obnoven tok energie v těle a nastolena rovnováha organismu. Metodou One Brain je možné pomoci při řešení jakéhokoliv fyzického či psychického problému, který vznikl v důsledku silného negativního emocionálního zážitku.

Název metody One Brain (jednotný mozek) je odvozen od ideální funkce mozku, kdy pravá i levá hemisféra dokonale spolupracují.
 
Nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou je ve většině případů vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem. Neurologická reakce na strach, bolest nebo strach z bolesti nabývá formu neurologické blokády. Vzniklé blokády nám umožňují pouze reagovat, nikoli logicky myslet. Jsou-li přední mozek a pravá mozková hemisféra odpojeny, nebo-li zablokovány, zmocňuje se nás pocit bezmocnosti, ztratí se tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme stále stejné destruktivní a neproduktivní reakce.
 
Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí, např. alergie, bolesti hlavy a zad, obezita, různé typy závislostí a předeším lehké mozkové dysfunkce - např. DYSLEXIE.
 
Pomocí metody One Brain můžeme velice snadno určit příčinu stresu a jeho emotivní dosah. Odstranit strach nebo bolest ze vzpomínky na danou situaci a navodit normální, účinný energetický tok.
Testování svalů nám umožní, abychom se dopracovali k potřebným informacím a k odpovídající korekci, prostřednictvím niž můžeme energetickou blokádu jemně, rychle a účinně odstranit.
Vztah "mozek - sval" je totiž obousměrný a vhodnými korekcemi můžeme zpětně ovlivňovat mozek.
 
 
KOREKCE
 

Samotná korekce se skládá z mimořádně jednoduchých a časově nenáročných pohybů, dotyků, případně i světelného působení. Jsou natolik prosté, až je pro člověka, zvyklého na složité lékařské přístroje neuvěřitelné, jaký výsledek lze docílit tak nepatrným zásahem.

Člověk, respektive buněčná paměť lidského těla, eviduje všechny informace o každé energetické blokádě. Facilitátor, případně ten, kdo využívá metodu One Brain, pomáhá klientovi odstranit příslušnou blokádu vhodnou korekcí. Klient pak může využívat celý svůj mozkový potenciál, i téhdy, dostane-li se do podobné stresové situace.

 

Aktuality

PF 2017

Příjemné prožití vánočních svátků v lásce a radosti,  pevné zdraví a mnoho úspěchů příštím...
Celý článek