Vznik nemoci v šesti fázích z pohledu homotoxikologie

Teorii homotoxikologie vyvinul německý lékař Dr. Hans Reckeweg. Díky výsledkům jeho práce se její principy, prolínající se s homeopatií a toxikologií, staly celosvětově rozšířeným přístupem v medicíně. Jádrem homotoxikologie je sledování vlivu toxických látek, které narušují normální biologické funkce. Takové oslabování organizmu vyvolává drobné symptomy a nakonec může způsobit nemoc. K obnovení přirozeného stavu organizmu je proto nutné z těla tyto škodlivé toxiny odstranit.

Homotoxikologie definuje nemoc jako přetížení prostředí našeho organizmu toxickými látkami tzv. homotoxiny. Dlouhodobě nekompenzované působení těchto homotoxinů aktivuje proces vzniku onemocnění. Postupné oslabování organizmu po vznik nemoci rozděluje Dr. Reckeweg do šesti fází, ve kterých se organismus s gradující nemocí vyrovnává.

Co jsou homotoxiny a odkud se berou?

Homotoxiny bývají označovány také jako “lidské jedy”, které jsou usazeny v našem těle. Zahrnují všechny látky, které mohou způsobovat nemoci. Existují stovky tisíc toxických látek, které působí na náš organizmus. Jejich zdroje dělíme na toxiny exogenní a endogenní. Exogenní toxiny jsou látky, které na nás působí zvenku. Endogenní toxiny vznikají uvnitř našeho těla.

Mezi běžné příklady homotoxinů patří jakékoli toxické chemikálie, léky, hormonální terapie, viry, bakteriální toxiny, následky stresu, buněčné zbytky po traumatu, kyselina mléčná po náročném cvičení (částečně zodpovědná za ztuhlost svalů) a další vedlejší produkty normálního metabolismu ( odpadní produkty na bázi močoviny a dusíku, volné radikály). Dalšími důležitými zdroji jsou expozice tabáku, kontaminace pesticidy a těžkými kovy, vliv různých druhů záření apod.

Šest fází vzniku nemoci a její včasné diagnostikování

Nemoci jsou vyjádřením biologicky účelných obranných mechanismů proti endogenním a exogenním homotoxinům nebo vyjádřením snahy organismu kompenzovat toxické poškození, které utrpělo. V tabulce níže uvedené tabulce homotoxikologie popisuje Dr. Reckeweg, jakým způsobem odpovídá tělo na působení toxinů, od mírných symptomů až po nemoc, na úrovni fyzické i psychické.

Homotoxikologie popisuje onemocnění projevující se akutně i chronicky. Tento model je velmi užitečný pro pochopení chorobných procesů ve světle terapeutických principů, na nichž je založena homotoxikologie.
Celostní diagnostika přítomnosti toxinů v těle

Existují některé celostní diagnostické metody, které se cíleně zaměřují na sledování množství přítomností toxinů v těle. Na základě výsledků diagnostiky, pak poradce doporučí vhodný způsob terapie.

Patří zde způsoby diagnostiky:

  • Darkfield Microscopy – mikroskopická metoda vyšetření živé kapky krve v temném poli, díky které můžete na vlastní oči vidět stav vaší krve i s jejím obsahem jiných nežádoucích elementů (např. těžké kovy, krystaly kyseliny močové, plísně, mikroorganizmy a další.)
  • Biorezonanční diagnostika – neinvazivní metoda, která umožňuje v krátkém čase screening celého těla různými typy biorezonančních přístrojů. Diagnostika medicinským biorezonančním přístrojem Senstiv Imago 530, který rovněž využíváme v naší ordinaci, poskytuje nejen informace o přítomnosti toxinů jako jsou těžké kovy, mikrobiální zátěž (plísně, viry, bakterie, větší paraziti), ale různá potravinová aditiva, chemikálie, citlivost na alergeny (potravinové, pylové, kovy, chemikálie, zvířecí srst, apod.), ale také lokalizuje zátěž v konkrétních orgánech v těle.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *