Moderní diagnostika

Biorezonance

Dlouhé čekání na odborná vyšetření, stres, nejistota a spoustu času stráveného úplně jinak než jste si představovali. Taková je běžná praxe, když řešíte zdravotní potíže a chodíte od jednoho specialistky ke druhému. Často bohužel bez výsledku i bez diagnózy.

Rychlá a komplexní počítačová diagnostika celého organismu nebo jeho vybraných částí pracující na principu biofeedbacku, nebo-li zpětné odezvy buněk, díky které jsme schopni určit v jakém stavu se jednotlivé orgány nachází až s 96% úspěšností.

 • umožňuje analyzovat homeostázu orgánů a systémů a odhalit onemocnění v celém těle, jeho možné příčiny a prognózu budoucího vývoje onemocnění,
 • určí předpokládané onemocnění v rizikovém stavu vývoje,
 • detekuje biologickou aktivitu mikroflóry, přítomnost virů, bakterií, parazitů s určením lokalizace a stupně jejich škodlivého vlivu na organismus,
 • kvalitativně kontroluje biochemické parametry krve, toxiny, alergeny, senzitivitu,
 • umí charakterizovat změny funkční a strukturální,
 • dokáže zjišťovat potravinové intolerance, citlivost na chemické látky, elektromagnetické vlivy.

Díky naší diagnostice zdraví můžete:

a) zjistit funkčnost jakéhokoliv orgánu či soustavy ve Vašem těle

b) nalézt homotoxikologické patologické procesy již v jejich ranném stádiu

c) určit, kterého specialistu máte navštívit a

d) začít s léčbou včas. 


Darkfiled Microscopy

Vyšetření kvality krve metodou Darkfield Microscopy je nadstandardní metoda prováděná speciálním mikroskopem, která poskytuje komplexní obraz živé kapky krve odebranou perem z prstu rychle a bezbolestně v temném poli mikroskopu.

Tato metoda:

 • upozorní na raná stadia onemocnění,
 • akutní infekce,
 • alergie,
 • nedostatečné trávení nebo záněty.
 • pomůže odhalit příčinu již vzniklých chorob či potíží, které nelze zjistit klasickými vyšetřeními.
 • nabízí možnost prevence dříve, než se nemoc objeví.
 • umožňuje klientovi na vlastní oči vidět stav svého organismu.

Oproti výsledkům standardních diagnostických postupů dokáže zjistit některé změny, jež není možné zatím odhalit standardními metodami, jelikož v laboratoři pracují s již mrtvým vzorkem krve.

Diagnostikovat pomocí této metody lze:

Pohled na vzorek živé kapky krve v temném poli Darkfield Microscopu.

 • kvalitu krevních buněk a jejich funkčnost
 • děje v krevní plazmě,
 • mikroorganismy v různých vývojových stádiích,
 • plísně,
 • funkční stav erytrocytů,
 • anémii,
 • stav hydratace,
 • špatnou cirkulaci krve, stav okysličení,
 • přítomnost potravinových zbytků (nestrávené bílkoviny a tuky),
 • krystaly kyseliny močové,
 • krystaly cholesterolu, chylomikróny,
 • přítomnost těžkých kovů.

Co diagnostikovat nelze:

 • stav glykémie v krvi (mohou se ovšem objevit průvodní jevy, které ukazují na potíže s cukrem v krvi),
 • borrelie (nejsou většinou v kapilární krvi),
 • přesnou hodnotu pH krve (lze ale sledovat mnoho indikátorů, které ukazují, že je pH v tělé nízké),
 • krevní skupinu,
 • těhotenství,
 • genetické predispozice,
 • metabolický typ.

Aureola

Měření kvality elektromagnetického pole a energie v čakrách přístrojem Aureola umožňující:

 • určit energetický stav organismu (energetické pole člověka - Aura) a také pozorovat změny energetického stavu organismu při jakýchkoliv působeních na něj,
 • na základě určení energetického pole člověka definovat vazbu mezi samostatnými energetickými zónami a orgány člověka díky nalezení energeticky problematické biologické soustavy,
 • porovnat energetický potenciál organismu obecně s energetickým stavem organismu v momentě měření, díky čemuž je schopen vyjevit psychické a emoční působení na celkový stav soustav a orgánů
 • provést matematický výpočet základních charakteristik elektromagnetického pole člověka (integrální plocha, entropie, fraktalita a symetrie)
 • obsahuje "Kompenzační modul", díky kterému umožňuje pracovat s energetickými centry člověka (Čakrami), čímž pomáhá organismu obnovit své funkční schopnosti.

Tyto diagnostické metody nenahrazují běžné lékařské vyšetření, ale jsou jejich výborným doplňkem.